Posted by: mtmsbilig | November 29, 2011

Дасгал 1.


Дасгал 1.

Текст хэлбэршүүлэх.

  1. Үндсэн тексийн фонт: Times New Roman.
  2. Үндсэн текстийн фонтын хэмжээ:  12.
  3. Гарчгийн фонт: Times New Roman.
  4. Гарчгийн фонтын хэмжээ: 14  өнгийг хар хөх болгох.
  5. Өгүүлбэр бүрийн эхлэл, төгсгөлийг зөв тэмдэглэх.
  6. Толгойн мэдээлэл оруулах.
  7. Баримтын хөлд: он, сар, өдөр болон хуудсын дугаар оруулах.
  8. Бүх текстийг хоёр талд нь зэрэгцүүлэх.
  9. Англи текст бүрийг Bold, Italic болгох ба текстийг өөрийн өнгийг улаан, дэвсгэр өнгийг тод шар болгох.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: