Posted by: mtmsbilig | September 13, 2012

Paint программын тухай


Paint програм нь зураг зурах хамгийн энгийн, хэрэглэхэд хялбар програм юм. Бид зураг зурахын тулд зургийн дэвтэр, зураг зурах хэрэгслүүдээ бэлддэг. Тэгвэл компьютер дээр бидний зургийн дэвтэр бол Paint програмын ажлын цонх, зургийн хэрэгсэл бол Tools-хэрэглүүрүүд, Colors-өнгө сонгох хэсэг юм.

Програмаа нээж ажиллуулахдаа: Start>Programs>Accessories>Paint гэсэн дарааллаар орох буюу Компьютерийн хайх хэсэг (Search) дээр уг нэрийг бичиж хайж болно.

Paint програм цонхны бүтэц

Paint програмын харагдах байдал.

Paint програмын хэрэглүүрүүдийн нэр томьёо болон үүрэг

Зургийн хэрэглүүр

Нэр томьёо

Гүйцэтгэх үүрэг

Англи

Монгол

  Free- from Select, Rectangular Select, Select All Сонгон идэвхжүүлэх, зургийн хэсгийг тэгш өнцагт болон дурын мужаар эсвэл бүгдийг нь илэрхийлэх. Тэмдэглэгдсэн муж тасархай шугамаар тэмдэглэгдсэн байна.
  Eraser Баллуур Зургийн хэсгийг бага мужаар арилгана.
  Fill with Color Будгаар будах Шугман болон тодорхойлогдсон мужыг тодорхой өнгөөр будна.
  Color Picker Өнгө тодорхойлогч Зургийн идэвхтэй хэсгийн өнгийг тодорхойлно.
  Magnifier Томруулдаг шил . Зургийн харагдах байдал буюу хэмжээг томруулна. 1х-бодит хэмжээнд, 2х- хоёр дахин томруулна.
  Pencil Харандаа Хулганы хөдөлгөөнөөр дурын дүрслэл, шугам зурна.
  Brushes Багс Багсны хэлбэрийг тодорхойлж, дурын дүрслэл зурна.
  Text Тэкст Тэкст бичиж хэлбэршүүлэх.
  Shapes Дүрсүүд Төрөл бүрийн дүрсүүдийг хэрэглэх
  Color Өнгө Өнгийг сонгох.
  Size Хэмжээ Шугамын зурагдах хэмжээг өөрчилөх

Зургийг хадгалахдаа  дараах зургийн өргөтгөлөөс сонголт хийж хадгална.

Мөн хадгалах газраа зааж өгөх ба зурагандаа нэр өгч хадгалж болно.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: