Posted by: mtmsbilig | January 27, 2013

Бичиг баримтын хуудасны хоосон зайг тохируулах.


Page Layout tab-ыг товшиж Page Setup-ын Margins-ыг товшино.

Хуудасны захын хоосон зайны лист гарч ирнэ.

1

Тохируулах захын хоосон зайг товшино.

Баримтын хоосон зай өөрчлөгдөнө.

Дээрхи тохиргоо нь програмын үндсэн тохиргооноос сонголтыг хийдэг.

Хэрэв та өөрийн хүссэнээр хоосон зайг тохируулах тохиолдолд

1

Page Layout ->Margins ->Custom Margins гэсэн дарааллаар ороход Page Setup харилцах

3

цонхны Margins tab гарч ирэн дөрвөн захын хоосон зайг тохируулах боломжтой болно.

Анхаарах зүйл:

Хэрэв таны програмын хэмжих нэгж инчээр тохируулагдсан бол хэмжих нэгжийг сантиметрээр солих шаардлагатай.

Хэмжих нэгжийг тохируулахдаа :

Microsoft Word 2007 бол дээд буланд байрлах bottom дээр дарж орно. Microsoft Word 2010 бол File цэсрүү орж Option-> Advanced гэсэн дарааллаар ороод

2

хойт хэсгийн гүйдэг заагчийг гүйлгэж Display хэсгийн Show measurements in units of: гэсэн бичгийн хойно байрлах инч гэснийг сантиметр болгож солиод OK товчыг дарна. Ингээд та хуудасныхаа хоосон зайн тохиргоог сантиметраар тохируулах боломжтой боллоо.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: